2011-11-28

2011-11-28

During lunch-hour in school.
Little Grebe – Smådopping – Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)

Sparrowhawk – Sparvhök - Karvaly (Accipiter nisus)

Sparrowhawk – Sparvhök - Karvaly (Accipiter nisus)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar